Drones – COVID-19-maatregelen – Gepland: verlenging van de termijnen tussen de theorie- en praktijkexamens

Kandidaat-piloten die tussen 18 maart 2019 en 30 juni 2019 zijn geslaagd voor het theorie-examen voor RPAS, kunnen het praktijkexamen tot en met 31 augustus 2020 afleggen, en dit overeenkomstig een ontwerpbesluit naar aanleiding van de COVID-19-crisis.

 

Kandidaat-dronepiloten hebben normaal gesproken een maximumtermijn van 1 jaar tussen hun theorie- en praktijkexamen. Als gevolg van de stopzetting van de activiteiten wegens COVID-19 konden kandidaat-piloten hun praktijkexamen ter afronding van hun vergunningstraject helaas niet op tijd afleggen. Met dit ontwerpbesluit, dat nog moet worden goedgekeurd, wordt de situatie dus rechtgezet. Zodra het KB van toepassing is, zouden de praktijkexamens dan ook kunnen worden gevalideerd en in aanmerking worden genomen voor de toekenning van de vergunning door het DGLV.

 

Meer info