De Belgische toezichthoudende instantie kent het certificaat van luchtverkeerleider toe aan skeyes

De Belgian Supervisory Authority for Air Navigation Services (BSA-ANS) van de FOD Mobiliteit en Vervoer staat in voor de certificatie van luchtverkeersleider skeyes en het toezicht op haar diensten.  Door gewijzigde Europese regels vallen sinds 2 januari 2020 een aantal bijkomende diensten onder dit certificaat. Het betreft tactisch luchtruimbeheer en het beheer van luchtverkeersstromen.

 

In november en december 2019 voerde de BSA-ANS audits uit bij skeyes om deze diensten (tactisch luchtruimbeheer en beheer van luchtverkeersstromen) grondig te controleren. Op basis van de succesvolle resultaten van deze audit heeft de BSA-ANS op 17 december 2019 aan skeyes een nieuw certificaat als ATM/ANS dienstverlener uitgereikt.

 

Dit certificaat is voortaan bovendien gebaseerd op de zo genoemde “nieuwe gemeenschappelijke vereisten” zoals bepaald door de Europese Verordening 2017/373, en vervangt het vorige certificaat van skeyes. Dit is een belangrijke stap in de naleving door skeyes van deze Verordening, en volgt op een intense samenwerking tussen de BSA-ANS en skeyes gedurende de laatste 2 jaren.  Dit project werd ook gecoördineerd met de FABEC partners.

 

Over de BSA-ANS:

De Belgian Supervisory Authority for Air Navigation Services (BSA-ANS) werd binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer opgericht krachtens EU-wetgeving betreffende het gemeenschappelijk Europees luchtruim. De BSA-ANS houdt toezicht op de naleving van de wetgeving in verband met luchtverkeersbeheer (ATM) en luchtnavigatiediensten (ANS).  De kernactiviteiten van de BSA-ANS zijn veiligheidstoezicht en certificering met betrekking tot de veilige en efficiënte uitvoering van diensten door verleners van luchtvaartnavigatiediensten.

 

Over FABEC:
FABEC is een gezamenlijk luchtruimblok van 6 staten (België, Luxemburg, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland) dat zich tot doel stelt de efficiëntie van de luchtvaartnavigatie in het hart van Europa te verbeteren in het kader van het Gemeenschappelijk Europees Luchtruim.