Conferentie van de Europese ministers van Vervoer – Ondertekening van de Verklaring van Berlijn door de lidstaten

Op maandag 21 september vindt de conferentie “Innovative Rail Transport – connecting, sustainable, digital” plaats, waaraan de ministers van Vervoer van de EU-lidstaten en van Liechtenstein, IJsland, Zwitserland en Noorwegen deelnamen. Door de gezondheidscrisis verloopt deze conferentie virtueel.

 

Op de agenda van deze bijeenkomst staat de “Verklaring van Berlijn” (ook wel “Rail Freight Corridors: The Future of Rail Freight in Europe” genoemd) met betrekking tot de ontwikkeling van het Europese vrachtvervoer per spoor op de Europese corridors. Deze verklaring ligt in het verlengde van de verklaringen van Rotterdam (2016) en Wenen (2018). Het doel is de gezamenlijke goedkeuring van deze verklaring door alle ministers van Vervoer van de EU-lidstaten en de deelnemende landen teneinde een concurrerend vrachtvervoer per spoor te bevorderen. Hoe? Door de nadruk te leggen op innovatief en duurzaam spoorvervoer dat op Europees niveau het potentieel van de connectiviteit en de digitalisering benut. Opnieuw een stap in de richting van een meer duurzaam en intermodaal vrachtvervoer.

 

De FOD Mobiliteit en Vervoer werkte mee aan de uitwerking ervan door opmerkingen naar het Duitse ministerie te sturen. 

 

 

De ministeriële conferentie was ook bedoeld als inhuldiging van de 13de editie van InnoTrans, de belangrijkste beurs voor de spoorwegsector, maar wegens de gezondheidsmaatregelen werd deze beurs uitgesteld tot april 2021. 

 

Meer info hier.