Belgische inspecteurs dragen bij tot veilige internationale wateren

De Paris Memorandum of Understanding on Port State Control (PMoU) heeft via een persbericht de publicatie van zijn jaarrapport 2019 aangekondigd op zijn website. Het jaarrapport geeft uitgebreide informatie over de in 2019 uitgevoerde inspecties op zeeschepen in de havens binnen de PMoU-regio en de ondersteunende activiteiten. Als één van de oprichtende leden houdt België eraan om een actieve en kwalitatieve rol te blijven spelen binnen deze organisatie, en dit zowel op uitvoerend als op beleidsvlak. Onze dienst Havenstaatcontrole voerde in 2019 1006 inspecties uit in de Belgische havens, wat neerkomt op 5,64% van het totaal aantal inspecties uitgevoerd door de 27 leden van de PMoU. Zo leveren we ook deze keer weer een aanzienlijke bijdrage aan de gezamenlijke inspectiedoelstelling.

 

Verder prijkt de Belgische vlag zoals de vele voorgaande jaren opnieuw als kwaliteitsvolle ‘witte’ vlag op de ‘White/Grey/Black’-lijst, en dit dankzij de continue inspanningen van onze dienst Vlaggenstaat en de reders die wereldwijd onder de Belgische vlag varen.

 

Meer informatie over de PMoU en zijn activiteiten van 2019 vind je in het  jaarverslag (PDF, 2.83 MB).