Applicatie registratiebrieven pleziervaart tijdelijk offline

Sinds 1 april zijn de tarieven voor het aanvragen van registratiebrieven en handelsplaten voor plezierboten gedaald. Gezien de huidige crisissituatie de administratie bemoeilijkt, kan het echter nog enkele dagen duren vooraleer het KB officieel gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad. Om te verzekeren dat alle nieuwe aanvragen correct met de nieuwe tarieven geregistreerd worden, is de applicatie tijdelijk offline. Van zodra deze weer operationeel is, brengen we u op de hoogte!