3 december, Internationale Dag voor Mensen met een Handicap: “Iedereen op weg!” is het motto!

3 december is de Internationale Dag voor Mensen met een Handicap. Het is de gelegenheid om de aandacht te vestigen op nieuwe acties of om de al genomen initiatieven, die vooralsnog weinig bekend zijn, in herinnering te brengen. 

  

De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft in 2018 op zijn site een reeks webpagina’s online gezet over alles wat in België en het buitenland bestaat in verband met verplaatsingsmodaliteiten voor personen met een handicap en personen met een beperkte mobiliteit (PBM). 

 

Op de pagina’s “Iedereen op weg!” worden met betrekking tot deze personen alle mogelijke onderwerpen aangesneden: alle rechten, de voorbereiding van een reis, de gebruikte vervoermiddelen, de bijstand waarop ze een beroep kunnen doen, de voorwaarden bij heen-en-terugreizen, wat ze moeten doen bij moeilijkheden en/of bagageverlies, de klachten, en tot slot, nuttige adressen van de actoren en dit zowel voor het federale als voor het gewestelijke niveau. 

  

Dit werk werd mogelijk gemaakt dankzij de medewerking van vele (zowel interne als externe) actoren en wij willen hen hiervoor nogmaals hartelijk bedanken. 

  

Het ligt in het verlengde van een andere actie, die in 2015 werd opgestart: de publicatie van een brochure waarin alle rechten van personen met een handicap en van PBM met betrekking tot reizen werden gebundeld. Dit document staat eveneens op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer. 

 

Ook aan de toegankelijkheid van deze webpagina’s werd de grootste zorg besteed zodat iedereen er makkelijk zijn weg in vindt. 

 

Deze webpagina’s kunnen worden geraadpleegd op: 

Deel ze onbeperkt met de personen met een handicap die u kent en met hun omgeving. 

 

Als u na raadpleging niet vond wat u zocht, of u vond uw vraag niet terug tussen de FAQ, dan kunt u ons mailen: contact.handicap@mobilit.fgov.be 

Uw suggesties en opmerkingen zullen ook met de grootst mogelijke aandacht worden bekeken. 

 

Nog even opmerken dat al deze acties werden gevoerd in toepassing van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, dat België in 2009 heeft geratificeerd.