Vernieuwing pleziervaartwetgeving met focus op veiligheid en vereenvoudiging

Op 4 juli 2019 worden de uitvoeringsbesluiten van de nieuwe pleziervaartwetgeving gepubliceerd in het Staatsblad. Deze nieuwe reglementering treedt vanaf nu in werking, waar nodig zijn er overgangsperiodes voorzien. Bij deze herziening van de wetgeving werd nauw samengewerkt met de sector en met andere betrokken overheidsinstanties. Deze vernieuwing is opgezet rond twee pijlers: administratieve vereenvoudiging en verhoging van de veiligheid.

 

Vereenvoudiging

Administratieve vereenvoudiging staat centraal in deze vernieuwing. Zo komt er één unieke registratiebrief die de vroegere vlaggenbrief voor varen op zee en het immatriculatiedocument voor varen op binnenwateren vervangt. Ook voor handelaren in de pleziervaart worden een aantal zaken voorzien die een gunstiger klimaat scheppen voor hun activiteiten. Zo kunnen zij gebruik maken van het systeem van  handelaarsplaten dat hen de mogelijkheid biedt vlot proeftochten met potentiële klanten te organiseren.

 

Veiligheid

Veiligheid blijft topprioriteit. Het praktisch gedeelte van het examen voor het behalen van een vaarbrevet werd vernieuwd met een verplichte vaarproef. De verplichting van vaarbrevet voor grote en snelle pleziervaartuigen, zoals die ook geldt op de binnenwateren, wordt doorgetrokken naar zee. Ook werd de verplichte uitrusting aan boord in de nieuwe wetgeving grondig gemoderniseerd en opgemaakt in functie van hoe ver op zee het vaartuig van de kust vaart. Het dragen van een reddingsvest wordt verplicht in een aantal situaties. 

 

Meer informatie over de belangrijkste wijzigingen vindt u op onze website.