Tegen 2040: personenvervoer bereikt een piek, goederenvervoer groeit

Vandaag presenteert het Federaal Planbureau in samenwerking met de FOD Mobiliteit en Vervoer de langetermijnvooruitzichten voor de transportvraag bij ongewijzigd beleid.  

 

Enkele kernpunten uit het rapport: 

Personenvervoer piekt 

  • De vraag naar personenvervoer stijgt nog, maar er treedt een verzadiging op tegen 2040. 

  • De wagen blijft het belangrijkste vervoersmiddel voor personenvervoer. 

 

Goederenvervoer groeit 

  • Het goederenvervoer kent een sterkere groei dan het personenvervoer.  

  • Deze groei wordt verklaard door aanwezigheid van grote zeehavens en infrastructuur.  

  • Spoorvervoer en binnenvaart stijgen, maar wegvervoer blijft dominant voor goederenvervoer. 

 

Meer files 

  • Door toename van personen- en goederenvervoer daalt de snelheid op het wegennet. 

  • Deze daling is meer uitgesproken in grote steden, met Antwerpen in het bijzonder. 

  • De gemiddelde snelheid in Antwerpen daalt met ongeveer 13%.  

 

Minder uitstoot van stikstof en fijn stof, maar meer broeikasgassen 

  • Dankzij vele maatregelen en technische ontwikkelingen dalen de directe emissies van polluenten zoals stikstof en fijn stof ondanks de groei van de transportvraag. 

  • De uitstoot van broeikasgassen stijgt licht.  

 

De langetermijnvooruitzichten voor transport in België worden sinds 2009 om de drie jaar gepubliceerd. Dit rapport is de vierde editie. 

 

Lees hier het persbericht. 
Lees hier het volledige rapport van het federaal Planbureau.