Samenwerkingsakkoord voor 1,5 miljard euro aan investeringen voor Belgische spoorwegen goedgekeurd

De vier parlementen van ons land hebben ingestemd met de wet (ordonnantie/decreet) die het samenwerkingsakkoord bekrachtigt tussen de federale Staat en de drie gewesten inzake de financiering van strategische spoorweginfrastructuren, dit voor een totaal bedrag van 1,5 miljard euro aan investeringen voor de Belgische spoorwegen. 

 

Dit akkoord heeft als doel afspraken te maken rond de afwerking van het Gewestelijke ExpresNet (GEN) rond Brussel en strategische spoorwegprojecten op het grondgebied van de gewesten. De FOD Mobiliteit en Vervoer volgt deze investeringen in detail op. 

 

Voor dit samenwerkingsakkoord en de uitvoerende samenwerkingsakkoorden die hieruit voortvloeiden, zorgden onze medewerkers voor de nodige juridische, technische en administratieve ondersteuning.  

 

FOTO: © NMBS