Nieuw rijbewijs in bankkaartmodel

Vanaf midden december 2019 wordt het rijbewijs in bankkaartmodel in een nieuw jasje gestoken !

 
Naast een nieuwe en aantrekkelijke lay-out, werd het rijbewijs voorzien van modernere en uitgebreide veiligheidselementen, die het risico op fraude en vervalsing gevoelig kleiner zullen maken.


De nieuwe look geldt zowel voor de definitieve als voor de voorlopige rijbewijzen.


Uiteraard blijven de oude modellen geldig en is er geen verplichting deze om te wisselen tot het einde van de geldigheidsduur.


Alle rijbewijzen die vanaf midden december 2019 worden uitgereikt, zullen de nieuwe lay-out dragen.


Meer info over het nieuwe rijbewijs vindt u op onze website