Nationaal Energie- en Klimaatplan : een groot luik mobiliteit en vervoer

Om de Europese energie- en klimaatdoelstellingen tegen 2030 te halen, moet België een Nationaal Energie- en Klimaatplan opstellen voor de periode 2021 – 2030. België heeft eind 2018 een ontwerp ingediend bij de EU en moet de definitieve versie indienen tegen 31 december 2019.

 

Betrokkenheid FOD Mobiliteit en Vervoer

De FOD Mobiliteit en Vervoer nam de voorbije maanden actief deel aan de voorbereidingen van dit plan samen met de andere federale en regionale overheidsdiensten.

 

Vandaag, in België, is de transportsector verantwoordelijk voor de hoogste uitstoot van broeikasgassen. Het is ook een van de enige sectoren waar de uitstoot de laatste jaren is gestegen. Het wegvervoer alleen is verantwoordelijk voor 97,4% van de totale uitstoot van de transportsector in 2017.

 

De trein kent een erg laag energieverbruik per reiziger/kilometer en wordt daarom beschouwd een duurzaam transportmiddel dat de komende jaren een belangrijke rol kan spelen in de transitie naar een duurzamere mobiliteit. Daarom voorziet het Nationaal Energie- en Klimaatplan een ambitieus beleid met in het bijzonder voorstellen om meer passagiers en goederen via het spoor te vervoeren

 

Grote volksbevraging

Tegen eind 2019 moet België de definitieve versie van het plan indienen bij de Europese Commissie. Dit plan omvat belangrijke thema’s en maatregelen die, direct of indirect, een impact zullen hebben op het leven van de burgers en wordt daarom onderworpen aan een grote volksbevraging. De enquête loopt tot 15 juli en op verschillende manieren ingevuld worden:

 

Met de verzamelde adviezen kan het plan aangepast worden en meer specifiek voor deze FOD het mobiliteitsbeleid voor de komende 10 jaar.