Maas – Mobility as a Service – als pijler voor een duurzame mobiliteit

Vandaag wordt de FOD Mobiliteit en Vervoer lid van de MaaS Alliance. We zijn de allereersten in België, samen met de Lijn (en de stad Antwerpen). MaaS staat voor ‘Mobility as a Service’. Het zet de gebruikers in het hart van de vervoersdiensten door hen mobiliteitsoplossingen op maat aan te bieden in functie van hun individuele noden. Het moet leiden tot een vervoersaanbod dat in een stedelijke omgeving aantrekkelijker is dan het “comfort” van een persoonlijk voertuig.  

 

Als gebruiker krijg je met MaaS een applicatie op je smartphone die de verschillende mobiliteitsaanbieders integreert. Denk hierbij aan openbaar vervoer, deelsystemen van auto’s, fietsen of e-steps, en wellicht zal je ook een stukje van je traject wandelend afleggen. Het is de bedoeling om het gebruik van de eigen auto te verminderen door alternatieven te combineren en dit op een vloeiende en gebruiksvriendelijke manier.  

 

MaaS kan vooral in stedelijke omgevingen, waar vele korte verplaatsingen worden afgelegd, leiden tot een modal shift: het vervangen van de eigen wagen door een combinatie van andere mobiliteitsoplossingen.  

 

Voor de FOD Mobiliteit en Verover is  MaaS een pijler van het toekomstig model van duurzame mobiliteit en een belangrijk instrument om deze modal shift te realiseren. Daarom willen we de ontwikkeling en toepassing van MaaS stimuleren. Met onze deelname aan de MaaS Alliance willen we leren hoe federaal beleid daartoe kan bijdragen en MaaS maximaal kan inzetten op de verschuiving van individueel autogebruik naar meer duurzame verplaatsingswijzen. 

 

De Smart Mobility Belgium projecten die met de steun van de federale overheid ontwikkeld werden en onlangs werden voorgesteld, illustreren dit principe. 

 

 

Meer info over MaaS Alliance.