Het Belgische scheepvaartwetboek is volledig gemoderniseerd!

Het nieuwe scheepvaartwetboek telt 1200 artikelen en het herwerken nam 12 jaar in beslag!

 

Sedert 2007 werkte een Koninklijke Commissie aan de modernisering van het Belgische scheepvaartrecht. De wetgeving uit het Wetboek van Koophandel dateerde van de 19de eeuw. De mondialisering van de scheepvaart en de talrijke initiatieven binnen de Europese Unie vergrootten de nood aan een update van het wettelijk kader.

 

De teksten van het privaatrechtelijk gedeelte werden artikel per artikel doorgelicht. Voor het publiekrechtelijk gedeelte werd alle bestaande wetgeving samengebracht in een overzichtelijk geheel. België beschikt nu over een hedendaagse en rechtszeker juridisch raamwerk aangepast aan de noden van de scheepvaartsector.