Emmanuelle Vandamme begint aan haar mandaat als voorzitster van de FOD Mobiliteit en Vervoer

Vanaf 1 februari is Emmanuelle Vandamme de nieuwe voorzitster van het directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Mevrouw Vandamme neemt daarmee de fakkel over van Eugeen van Craeyvelt, die sinds 2016 voorzitter ad interim was. 


Na enige ervaring aan de balie en het notariaat in het begin van haar loopbaan, stapt ze in 2004 over naar de openbare diensten. Sindsdien bekleedde ze verschillende functies binnen de federale overheid. In haar nieuwe mandaat wil ze zich toeleggen op de grote uitdagingen voor het mobiliteits- en transportbeleid. 


Emmanuelle Vandamme: “Het is met fierheid en enthousiasme dat ik mijn mandaat zal aanvatten in deze moderne FOD die zich  volledig toelegt op een goede dienstverlening aan zowel burgers als bedrijven.”