Voorbereidende workshop van het interfederaal project voor de gegevens van het personenvervoer

België moet einde 2019 een nationaal toegangspunt creëren voor de gegevens van het personenvervoer. De stuurgroep van dit interfederale project organiseert een workshop en nodigt alle betrokken partijen uit, zowel privaat als publiek, op 10 december 2018 in Brussel.

 

België is verplicht een nationaal toegangspunt te creëren voor de gegevens voor elk van de vervoersmodi. Daarvoor beschikken we nog over één jaar. Zo’n nationaal toegangspunt vloeit voort uit de gedelegeerde verordening van de Europese Commissie van 31 mei 2017 met betrekking tot het aanbieden van EU-brede multimodale reisinformatiediensten (EU 2017/1926).

 

Dit project betreft alle manieren om zich te verplaatsen: op het land, op het water en over de lucht. Inderdaad, het doel van het nationaal toegangspunt is om het mogelijk te maken dat leveranciers van reisinformatiediensten en producenten van digitale kaarten multimodale reisplanners ontwerpen. Dat zal  het deur-tot-deur reizen in de Europese Unie vergemakkelijken en de ‘modal shift’ bevorderen.

 

In een eerste fase, dat is voor einde 2019, moeten de vervoersexploitanten en de aanbieders van vraagafhankelijk vervoer, net als de vervoersautoriteiten en de infrastructuurbeheerders, een hele reeks gegevens over verplaatsingen leveren aan het nationaal toegangspunt. Dit eerste deel van het project wordt mede gefinancierd door een Europees fonds.

 

Met een workshop op 10 december willen wij de stakeholders van de private en publieke sector sensibiliseren en met hen de behoeften voor de uitwerking van zo’n nationaal toegangspunt aftoetsen. De betrokken overheidsinstanties zullen de discussie aandachtig volgen en rekening houden met het resultaat bij de ontwikkeling van het toekomstige nationaal toegangspunt voor multimodale reisinformatie.

 

Het evenement staat open voor iedereen die betrokken is bij informatie over verplaatsingen: de leveranciers van gegevens zoals hierboven beschreven, maar ook de gebruikers zoals aanbieders van reisinformatiediensten. Vind hier de praktische details en de mogelijkheid om zich in te schrijven voor deze workshop.

 

Over

Dit persbericht is gepubliceerd op initiatief van de Belgische ITS-stuurgroep.

 

Deze stuurgroep is opgericht na de samenwerkingsovereenkomst van 15 juli 2014 tussen de Belgische Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en coördineert de uitvoering van richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 betreffende het kader voor de invoering van intelligent vervoer op het gebied van wegvervoer en interfaces met andere vervoerswijzen (ITS).