Verslag over de verplichtingen en realisaties van de NMBS als openbare dienstverlener

De NMBS, aanbieder van het personenvervoer per spoor, vervult opdrachten van openbare dienst*. De FOD Mobiliteit en Vervoer is belast met het toezicht op de uitvoering van deze taken en dient hierover jaarlijks een verslag te publiceren**. Het tweede verslag over de uitvoering van deze verplichtingen door de NMBS als openbare dienstverlener voor het personenvervoer per spoor staat nu online.

 

*de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

** artikel 7 van de verordening 1370/2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg