Testen met autonome voertuigen: de federale minister van mobiliteit mag afwijken van het verkeersreglement.

Geautomatiseerde voertuigen vormen een toekomstige oplossing voor de verbetering van de mobiliteit en de verkeersveiligheid. Ze zouden meer bepaald kunnen bijdragen tot een vermindering van schadelijke emissies en de congestie van het wegverkeer. Bovendien zal, zonder bestuurder aan boord, de menselijke factor die aan de basis van vele verkeersongevallen ligt, verdwijnen.


De ontwikkeling van deze innoverende technologie vereist gecontroleerde experimenten. Ter ondersteuning hiervan heeft de Ministerraad in 2016 een gedragscode voor het testen van autonome voertuigen op de openbare weg aangenomen met talrijke aanbevelingen voor instanties die testen willen uitvoeren in België. Deze code werd voor alle niveaus van automatisering opgesteld, maar in de veronderstelling dat er nog steeds een bestuurder of operator aan boord zou zijn.


In het verkeersreglement is nu een bepaling opgenomen om de federale minister van mobiliteit of zijn afgevaardigde toe te laten, onder ‘vastgestelde voorwaarden en beperkt in de tijd’, af te wijken van om het even welke regel van het verkeersreglement. Met ingang van 1 mei kan daardoor eender welk systeem van geautomatiseerd voertuig in België worden getest. Concreet betekent dit dat, indien de minister het toelaat, een voertuig volledig zelfstandig op de openbare weg mag rijden, waarbij enkel een operator op afstand, vanuit een controlekamer, toezicht houdt.


België is één van de eerste Europese landen dat dit soort testen op de openbare weg toelaat.