Nieuwe wetgeving pleziervaart in zicht

Dit jaar krijgt de wetgeving pleziervaart een grondige update. Administratieve vereenvoudiging, responsabilisering van de pleziervaarder en verbetering van de veiligheid staan centraal in deze herziening die werd voorbereid in overleg met de sector. Het Federaal Overlegplatform Pleziervaart speelde hierin een belangrijke rol. De nieuwe wetgeving zal tegen de zomer in voege treden. Gepaste overgangsmaatregelen worden voorzien.
 

Een traject van overleg

 
Een jaar geleden, op de Belgian Boat Show 2017, gaven François Bellot, minister van Mobiliteit, en Philippe De Backer, staatssecretaris voor de Noordzee, het officieel startschot voor de herziening van de wetgeving pleziervaart. Waar staan we vandaag?
 
De voorstellen, uitgewerkt door het Federaal Overlegplatform Pleziervaart met vertegenwoordigers uit de administratie, pleziervaartindustrie en pleziervaartverenigingen, werden voorgelegd aan een publieke bevraging. We ontvingen hierop 1659 reacties! Dit gaf ons een beter zicht op hoe de sector aankijkt tegen de voorgestelde vernieuwingen. 
 
Op basis van de voorstellen van het Federaal Overlegplatform Pleziervaart en de resultaten van de publieke bevraging, werkte de FOD Mobiliteit en Vervoer, samen met de kabinetten van Staatssecretaris dhr De Backer en Minister dhr Bellot, verder aan een vernieuwd voorstel. Dat laatste wordt dan in een verder stadium besproken met andere betrokken overheidsinstanties.
 

Enkele vernieuwingen 

 
De nieuwe wetgeving doorloopt de verschillende fasen van het wetgevend proces. Als alles volgens planning verloopt, dan zal deze wetgeving van kracht zijn deze zomer. 
 
Hierbij al een overzicht van de belangrijkste vernieuwingen:
 
  • Vanaf 1 januari 2019 kunnen ook jachten langer dan 24 meter, de zogenaamde superjachten,  ingeschreven worden als pleziervaartuig onder Belgische vlag. 
  • Een pleziervaartuig zal ingeschreven kunnen worden als demonstratievaartuig. Handelaars in pleziervaartuigen zijn hiervoor al lang vragende partij voor het maken van testvaarritten met potentiële klanten. 
  • Nog een belangrijke vereenvoudiging is het wegvallen van het onderscheid tussen vlaggenbrief en immatriculatie.  Vanaf 2019 zal er één unieke registratie zijn, ongeacht men vaart op zee of op de binnenwateren. 

 

De nieuwe wetgeving wordt op zaterdag 10 februari voorgesteld op de Belgian Boat Show.