Nieuwe verkeersregels voor autocars en autobussen vanaf 1 april

Vanaf 1 april 2018 veranderen er enkele belangrijke verkeersregels voor onder andere autocars (bussen met enkel zitplaatsen voor passagiers) en autobussen (bussen met zit- en staanplaatsen voor passagiers).

 

Maximumsnelheid

De maximaal toegelaten snelheid voor autocars op autosnelwegen wordt opgetrokken van 90 km per uur naar 100 km per uur op voorwaarde dat er een gordel is voorzien voor alle zitplaatsen en dat er een snelheidsbegrenzer tot 100 km per uur geïnstalleerd is.

 

Deze nieuwe regels zorgen voor een grotere uniformiteit binnen de Europese Unie en zullen ook de verkeersveiligheid verhogen, aangezien autocars niet langer verplicht zullen zijn om tussen de vrachtwagens te blijven rijden.

 

Voor autobussen en vrachtwagens verandert er echter niks, hun maximumsnelheid blijft beperkt tot 90 km per uur. 

 

Inhaalverbod bij regen

Ook het inhaalverbod bij regen wordt opgeheven voor autocars en autobussen. Vanaf 1 april zullen autocars en autobussen dus wél mogen inhalen bij regenweer. Vrachtwagens mogen dat echter nog altijd niet. Door hun structuur en opbouw veroorzaken autocars en autobussen veel minder opspattend water dan vrachtwagens, en bemoeilijken ze het zicht voor de automobilisten dus ook veel minder wanneer ze inhalen. Omdat vrachtwagens een hogere massa hebben dan autocars of autobussen, is hun remafstand ook groter, wat zeker bij een nat wegdek gevaarlijk kan zijn.

 

Aanpassing inhaalverbod vrachtwagens op 2 x 2 wegen

Sinds januari 2008 geldt buiten de bebouwde kom een algemeen inhaalverbod voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton op 2x2-wegen. Een speciaal verkeersbord kan dit verbod op bepaalde plaatsen opheffen.

 

Om aan te sluiten bij de situatie in de ons omringende landen, zal deze regel worden omgedraaid: Vrachtwagens mogen overal op 2 x 2 wegen inhalen, behalve daar waar het door een verkeersbord expliciet verboden wordt.

 

Om de wegbeheerders de tijd te geven om te bepalen waar een inhaalverbod nodig is, en de signalisatie aan te passen, zal de opheffing van het huidige inhaalverbod pas ingaan op 1 januari 2019.

 

Landbouwvoertuigen niet toegelaten op autosnelwegen

Vanaf 1 april komt er ook een expliciet verbod voor landbouwvoertuigen op autosnelwegen. Tot hiertoe volstond de minimumsnelheid van 70 km per uur om te bepalen welke voertuigen op autosnelwegen werden toegelaten. 

 

Door de technologische evoluties van de laatste jaren zijn er nu echter ook landbouwvoertuigen die deze snelheden kunnen halen, en dus wordt het vanuit verkeersveiligheidsoverwegingen nu ook expliciet verboden om met een landbouwvoertuig op de autosnelweg te rijden.