EMAS: Milieuverklaring goedgekeurd

De Milieuverklaring van onze FOD werd door de auditeur en Brussel Leefmilieu goedgekeurd. In de milieuverklaring 2018 (oefening 2017) vind je een overzicht van de acties in het kader van de EMAS registratie.

 

De FOD Mobiliteit was in 2007 een van de eerste federale overheidsdiensten die het EMAS certificaat behaalden. 10 jaar later stellen we vast dat het milieumanagement volledig geïntegreerd is in het beleid.

 

We zetten onze inspanningen verder om de impact op het milieu te verkleinen.

 Je vindt de details van alle acties in de milieuverklaring 2018 (oefening 2017).