Platform for Change en declaratie voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de transportsector

Slechts 22% van de jobs in de Europese transportsector worden uitgevoerd door vrouwen. Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is een van de basiswaarden van de Europese Unie. Daarom lanceerde het Europees Economisch en Sociaal Comité het EU Platform for Change. Dit platform heeft als doel de vrouwelijke tewerkstelling en gelijke kansen in de transportsector te verhogen. Via het platform kunnen stakeholders uit de transportsector hun initiatieven en goede praktijken voor meer gendergelijkheid delen.

 

Op het evenement op 27 november ondertekenden de verschillende partijen ook een declaratie om hun engagementen op vlak van gelijke kansen tussen mannen en vrouwen officieel te maken. Onze collega Clio Liégeois nam deel als voorzitter van de raad van beheer van het EU Agency for Railways. 

 

Op de foto: Josef Doppelbauer (directeur) van het EU Agency for Railways (ERA) ondertekent de declaratie in aanwezigheid van Clio Liégeois, juriste bij de FOD Mobiliteit en Vervoer en voorzitter van het ERA.