Nieuwe scheepvaartroutes langs de Belgische – Nederlandse Noordzeekust

Met ingang van 1 juni 2017 00.00 UTC (02.00 lokale tijd) gelden nieuwe scheepvaartroutes op het Belgische en het Nederlandse (zuidelijke) deel van de Noordzee. Deze nieuwe routes vergroten de veiligheid van het scheepvaartverkeer en beperken het risico op milieuverontreiniging. Ook zijn de havens hiermee veiliger en vlotter te bereiken en wordt de ruimte op de Noordzee zo efficiënt mogelijk gebruikt. 

 

Nieuwe routes in de Noordzee

De Noordzee is een van de drukst bevaren én meest benutte zeeën ter wereld. Voor bepaalde vaargebieden langs de Belgische en Nederlandse Noordzeekust waren nog geen vaste routes. Om de doorstroom van scheepvaart in deze gebieden te verbeteren, passen Nederland en België de scheepvaartroutes samen aan. De nieuwe routes vullen gebieden zonder routering op, waardoor een onafgebroken routeringsstelsel van Frankrijk tot aan Duitsland ontstaat.

 

De nieuwe routes helpen schepen bij de navigatie, wat de veiligheid op zee verhoogt en de kans op milieuverontreiniging verkleint. Bovendien verbetert de doorstroming, omdat activiteiten die de scheepvaart verhinderen verboden zijn op de nieuwe routes.

 

Dit kunt u verwachten van de nieuwe routes:

  • Aanbevolen scheepvaartroutes rond de windparken en vaarmogelijkheden door Nederlandse windparken;
  • Scheiding van inkomend en uitgaand verkeer nabij voorzorgsgebieden en de verkeersscheidingstelsels;
  • Voorzorgsgebieden (precautionary area) in drukke gebieden;
  • Organisatie en optimalisatie van het verkeer rond het beloodingsgebieden en aansluitende routes;
  • Aanpassing van ankergebied.

 

Situatie voor 1 juni 2017Situatie vanaf 1 juni 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe regels voor varen in windparken


Naast het vastleggen van de nieuwe routes, hebben België en Nederland afspraken gemaakt over de doorvaart van windparken:

  • Kleine schepen (<24m) mogen onder voorwaarden door Nederlandse windparken varen.
  • Alle Belgische windparken zijn gesloten voor alle doorvaart.
  • In het Nederlandse windenergiegebied Borssele is een scheepvaartcorridor opgenomen waarin schepen kleiner dan 45m mogen varen.

 

Nieuwe kaarten

Nieuwe (gedrukte) zeekaarten en ENC’s worden vanaf medio april gepubliceerd en zijn via de gebruikelijke kanalen te koop. Zorg dat u tijdig nieuwe kaarten aan boord heeft.

 

Voor aanloop Westerschelde:                                 Voor doorgaand verkeer en routeplanning:

NL/BA 110 (INT 1473)                                                NL 1970

NL/BA 116 (INT 1477)                                                NL 1035 (INT 1046)

NL/BA 120 (INT 1479)                                                

BE 102 (INT 1480)

BE 101 (INT 1474)

BE D11

 

Deep Draught Planning Guide:

HP 8

 

Voor kleine scheepvaart en recreatievaart:

NL 1801

 

Let op

Voor de invoering van nieuwe routering zijn fysieke aanpassingen op zee nodig. Voorafgaand aan en tijdens het plaatsen van deze vaarwegmarkering wordt het scheepvaartverkeer geïnformeerd door Berichten aan Zeevarenden (BaZ) en navigatieberichten van de Kustwacht.

 

 

Meer informatie

Alle Belgische en Nederlandse activiteiten op de Noordzee staan aangeduid op de (nationale) Mariene Ruimtelijke Planningen.