Minister Bellot bezoekt Lyon, stad van de “smart mobility”

 

Onze minister van Mobiliteit streeft ernaar om de ontplooiing van innoverende oplossingen ter verbetering van de mobiliteit van goederen en personen in en rond onze steden te bevorderen. Hiertoe volgt hij aandachtig de vernieuwende projecten overal in Europa om er inspiratie uit te putten. De projecten die in Lyon werden opgestart, hebben zijn interesse gewekt en op 6 en 7 februari gaat hij er dan ook heen.

Onze collega’s van het Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid hebben het programma voor de bezoeken van onze minister voorbereid, en twee van hen zullen de minister ter plaatse vergezellen met het oog op de uitwisselingen met de lokale overheden en de projectverantwoordelijken.

 

 

 

Waarom Lyon?

De “Métropole de Lyon” is een unieke territoriale entiteit in Frankrijk, opgericht door de fusie van de stad Lyon en de 59 gemeenten die samen het grondgebied van Groot-Lyon vormen. Het aantal inwoners bedraagt 1.300.000 over een oppervlakte van 538km². Als men een nauwkeurigere blik op de stad Lyon en haar nabijgelegen voorstadsgebied werpt, dan ziet men dat het een model is dat erg veel lijkt op het Brusselse model op het vlak van bevolkingsdichtheid en zijn golvend reliëf, dat een benchmark en een ideale inspiratiebron vormt voor onze beleidsverantwoordelijken. Vooral als men weet dat de druk van het autogebruik er met 20% is gedaald over een periode van 10 jaar.

De “Métropole de Lyon” streeft er bovendien naar een modern stadsgebied te zijn dat inspeelt op, en het hoofd biedt aan de nieuwe uitdagingen op het vlak van stedenbouw, milieu en vooral mobiliteit. De overheden hebben massaal geïnvesteerd in diverse projecten waar mobiliteit en vernieuwende technologieën een centrale plaats bekleden. Zo dekt het meerjareninvesteringsplan (MIP) van Groot-Lyon investeringen ten bedrage van 3,5 miljard euro voor de periode 2015-2020. En meer dan 833 miljoen euro van dit bedrag wordt besteed aan de mobiliteit in ruime zin, via onder meer de financiering van vernieuwende projecten.

www.grandlyon.com

 

Over welke vernieuwende projecten gaat het?

Onze minister en zijn delegatie krijgen de kans om sommige van de meest vernieuwende instrumenten in de loop van deze twee bezoekdagen te testen. Hieronder vindt u een overzicht van de vernieuwingen:

 

 

Optimod’Lyon, voor het efficiëntste traject door de stad

Optimod’Lyon wordt door zijn bedenkers omschreven als de “eerste multimodale stadsgps”. Deze toepassing geeft toegang tot alle regionale mobiliteitsinformatie en is raadpleegbaar vanop een smartphone met een multimodale calculator in real time en waarschuwingen tijdens de rit. De toepassing biedt een verkeersvoorspelling op 30’ en 1 uur. De tegenhanger op het internet van deze toepassing is het portaal Onlymoov dat eveneens alle info over de mobiliteit en de multimodale calculator in real time aanbiedt.

www.optimodlyon.com

 

 

Opticities

Opticities is een Europees project opgezet en gecoördineerd door de “Métropole de Lyon”. Het groepeert 25 publieke en private partners rond 6 Europese steden: Lyon, Madrid, Turijn, Göteborg, Birmingham en Wroclaw. Het project loopt voor een periode van 3 jaar (2013-2016) en is goed voor een budget van 13 miljoen euro. Dit project, nog in de experimentele fase, werd geconcretiseerd door de invoering van een instrument voor gegevensinzameling aan de hand van videoanalyse, een dynamische carpooloplossing (het in real time in contact brengen van bestuurders en gebruikers) en het beheer van de verkeerslichten op basis van een verkeersprognose tot 1 uur vooraf.

www.opticities.com

 

 

NAVLY

NAVLY heeft sinds september 2016 twee autonome shuttles (zonder bestuurder) in het verkeer gebracht. Deze rijden 100 % elektrisch in de ecowijk la Confluence. Deze wijk is volop in verandering  en wordt op termijn een uitbreiding van het stadcentrum. Met een gemiddelde snelheid van 15km/uur leggen de shuttles 1350 meter af met 5 haltes waarvan 2 terminussen. De shuttles die een capaciteit van 15 personen hebben, kunnen zo 400 tot 1000 personen per dag vervoeren met een doorkomst om de 10 minuten tijdens de spitsuren en om 20 minuten tijdens de rest van de dag.  Het experiment, dat gratis is, zal een jaar lang lopen.

navya.tech