Air Accident Investigation Unit (AAIU) voert een onderzoek naar incident op 1 januari

Onmiddellijk na de feiten werd de Air Accident Investigation Unit (AAIU) door luchtverkeersleider Belgocontrol ingelicht over het incident van 1 januari boven de regio Gent. Bij dit incident waren een vliegtuig van Air France en Egyptair Cargo betrokken. De AAIU opende meteen daarop een veiligheidsonderzoek.

Dit is een veiligheidsonderzoek dat als doel heeft aanbevelingen voor te leggen om het veiligheidsniveau van de luchtvaart te verhogen en te vermijden dat incidenten of ongevallen in de toekomst kunnen gebeuren. Het onderzoek is niet bedoeld om fouten aan te duiden of eventuele administratieve, burgerlijke of strafrechtelijke verantwoordelijkheden te bepalen.

Om de noodzakelijke aanbevelingen te definiëren na een ongeval zal AAIU informatie en verschillende inlichtingen (technisch, meteorologisch en getuigenissen, …) verzamelen en analyseren. Na analyse, die enkele maanden in beslag kan nemen, maakt het onderzoeksorgaan zijn conclusies over de oorzaken of factoren die dit incident konden veroorzaken bekend in een eindverslag. Deze conclusies kunnen er eventueel toe leiden dat veiligheidsaanbevelingen worden opgesteld gericht aan de bevoegde autoriteiten.