Wijziging van de reglementering betreffende de toeristische miniatuurtreinslepen

De regelgeving betreffende toeristische miniatuurtreinslepen werd gewijzigd door de wet van 6 december 2015, die gepubliceerd werd op 18 januari 2016. Deze wet wil de verwarring tussen toeristische treintjes en miniatuurslepen wegwerken en één definitie hanteren, nl. “toeristische miniatuurtreinsleep”. De maximale snelheid wordt bepaald op 25 km/u. Deze voertuigen mogen slechts worden gebruikt mits ze door de gemeenteoverheid toegelaten zijn als “openbare ontspanning” en indien ze voldoen aan de voorschriften van de gemeentelijke machtiging.

 

Daartoe wijzigt de wet een aantal artikelen van het technisch reglement van de voertuigen, van het verkeersreglement en van het koninklijk besluit betreffende de inschrijving van de voertuigen.

 

Publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad