Verkeersovertredingen door Belgen in Nederland – en vice versa - blijven vanaf 1 juni niet langer onbestraft

Vanaf 1 juni 2016 zullen België en Nederland automatisch de persoonsgegevens uitwisselen van daders van verkeersovertredingen. Deze overtredingen blijven voortaan dus niet meer onbestraft. De gegevensuitwisseling verloopt via de gegevensbank van onze Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV).

 

Vanaf 1 juni 2016 kunnen de Nederlandse autoriteiten de databank van de DIV online raadplegen. Zo hebben ze toegang tot de persoonsgegevens van Belgen die in Nederland een verkeersovertreding hebben begaan. De Belgische overtreder zal dan rechtstreeks van de Nederlandse autoriteiten een aanmaning tot betaling van de boete krijgen. Deze aanmaning zal hem worden bezorgd in de taal van het inschrijvingsbewijs van het voertuig.

 

Hetzelfde principe geldt uiteraard ook voor de Nederlandse overtreders die een overtreding begaan in ons land.

 

Het akkoord met Nederland is van toepassing op alle verkeersovertredingen en dus ook voor de niet-betaling van parkeergelden, de niet-naleving van voorrangsregels of wanneer men niet in orde is met de technische keuring of het inschrijvingsbewijs van het voertuig.

 

Een gelijkaardig akkoord, dat inging op 30 juni 2012, werd ook al gesloten met Frankrijk.

 

Meer info.