Regularisatie van de bromfietsen : 11/12/2016

Sinds 31 maart 2014 moeten alle nieuwe bromfietsen, die in België in het verkeer gebracht worden, ingeschreven worden. Vanaf 11 december 2015 geldt deze verplichting ook voor de bromfietsen en lichte vierwielers aangeschaft vóór 31 maart 2014 en voor de tweedehands voertuigen die na 31 maart 2014 uit een andere lidstaat van de Europese Unie zijn ingevoerd en die nog niet werden ingeschreven. Om alle eigenaars de tijd te geven om zich in orde stellen, werd er een overgangsperiode van één jaar voorzien. Deze regularisatieperiode loopt af op 10 december 2016.

 

Op voorstel van de Minister van Mobiliteit zal de regularisatieperiode worden verlengd met één jaar, zodat iedereen de kans krijgt zich in orde te stellen met betrekking tot de regelgeving inzake de inschrijving van voertuigen.


 

Hiertoe zal er binnenkort een koninklijk besluit gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad, maar echter niet voor 10 december 2016.

 


Opgelet! De huidige regularisatieperiode eindigt wel degelijk op 10/12/2016. Dit betekent dat de inschrijving van de desbetreffende te regulariseren voertuigen niet langer wettelijk zal zijn na deze datum! Ze zal opnieuw een wettelijke basis kennen na de publicatie van het nieuwe koninklijk besluit.

 

Dit houdt in dat het niet mogelijk zal zijn om in te schrijven onder de regularisatieprocedure tussen 11/12/2016 en de publicatiedatum van het besluit.

 

Dient echter opgemerkt te worden dat de voorbereidende procedures vóór de regularisatie-inschrijving (bpost voor préregistratie van de technische gegevens, aanvraag van attest bij de Politie of een oldtimerfederatie) nog steeds kunnen plaatsvinden en zelfs aangemoedigd worden om tijd te besparen op het ogenblik dat de inschrijving opnieuw mogelijk zal zijn.

 

Tenslotte kunnen de voertuigen die niet tijdig geregulariseerd werden en deelnemen aan het wegverkeer nà 11/12/2016 onderhevig zijn aan politiecontroles.