Rail4Brussels: Studie naar de verbetering van de doortocht en de bediening per spoor van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in een multimodale context

Tegenwoordig staan de openbare financiën onder druk en willen nieuwe stakeholders de verhouding van de mens tot zijn verplaatsingen aan een radikale omwenteling onderwerpen. Daarom is het aangewezen het spoormodel in een nieuw perspectief te plaatsen.

 

De verzadiging van de noord-zuidverbinding lijkt dag na dag meer acuut en het is moeilijk te voorspellen hoe het aantal gebruikers op lange termijn zal toenemen. De optie om de capaciteit uit te breiden door nieuwe infrastructuur te creëren is zeer prijzig en van lange duur. De positieve gevolgen ervan zullen pas op lange termijn voelbaar zijn terwijl de gebruikers ondertussen veel hinder zullen ondervinden. Voorts struikelen wij momenteel over het op vier sporen brengen van het GEN en de veroudering van de Brusselse tunnels. Dit moet er ons toe aansporen de uitbreiding van de vervoerinfrastructuur niet langer als universeel redding brengende visie te hanteren.

 

Rail4Brussels toont aan hoe belangrijk het is om de lange termijn reflectie voort te zetten teneinde de inspanningen op een efficiënte manier te structureren met het oog op een geleidelijke aanpassing aan de evolutie van de maatschappij. De studie toont aan dat er 8 ESSENTIËLE HEFBOMEN bestaan om de vraag naar spoor tussen nu en 2030 tegemoet te komen:

 

  • INTEGRATE: valorisatie van de trein in de Brusselse mobiliteit.
  • SPLIT: de vraag tijdens de piekuren beïnvloeden.
  • SPREAD: de vraag beter verdelen over het grondgebied.
  • SHIFT: de gebruikers naar andere transportmodi afleiden.
  • OPTIMIZE: de bestaande infrastructuur door specifieke maatregelen (quick wins) optimaliseren.
  • ROLL OUT: aangepast rollend materieel aanschaffen dat werkelijk aan de vraag van de Brusselse metropool beantwoordt.
  • OPERATE: naar een efficiënter transportplan streven door diensten en sporen te specialiseren.
  • BUILD: een nieuwe spoorverbinding in Brussel aanleggen.


Lees meer