Ontdek het koninklijk besluit over het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen (drones) in het Belgisch luchtruim

Op 15 april werd het koninklijk besluit over het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Dit is het koninklijk besluit met de reglementering van het gebruik van civiele drones in de buitenlucht in ons land. Dit koninklijk besluit werd opgesteld in overleg met de sector vertegenwoordigd door BeUAS.

Momenteel is er een grote waaier aan toestellen die onder de benaming drones zijn opgenomen, maar er is ook een zeer divers gebruik van deze toestellen. Om te voldoen aan het verzoek van de professionals en van de burgers, werden er verschillende gebruikscategorieën gecreëerd. Deze klassen zijn dus bepaald naargelang het soort vluchtuitvoering, maar ook naargelang het niveau van de risico’s die men per gebruikstype loopt. Het doel is de veiligheid van personen en goederen, zowel op de grond als in de lucht, te waarborgen. Het gebruik van drones is dus opgedeeld in drie categorieën: vrije tijd, klasse 2, klasse 1a en 1b.

We werken actief aan de implementatie van deze regelgeving zodat de eerste vliegvergunningen zo snel mogelijk kunnen worden afgegeven. Alle informatie in verband met het gebruik van drones in het Belgische luchtruim is beschikbaar op dit adres: http://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones . Gelet op het economisch belang van deze nieuwe technologie en de hooggespannen verwachtingen van de sector, organiseert het DGLV op 30 april een eerste examensessie die de theoretische opleiding van de dronepiloten valideert. Dit examen is onontbeerlijk om het bewijs van bevoegdheid als bestuurder van een drone (RPA) te behalen dat vereist is voor de klasse 1. Belangstellenden die nog niet de kans hadden om zich voor deze test in te schrijven, kunnen dit met dit formulier doen: http://mobilit.belgium.be/sites/default/files/DGLV/theorie_ex_drone_nl.pdf Een tweede examensessie staat binnenkort gepland.