Gedragscode voor het testen van autonome voertuigen op de openbare weg

De technologische evolutie in de auto- en transportsector staat niet stil, en meer en meer fabrikanten experimenteren met technologische ondersteuning van de bestuurders van voertuigen. Dit kan gaan van geavanceerde cruise-controlesystemen tot volledig zelfrijdende voertuigen, waarbij de bestuurder enkel in noodsituaties moet ingrijpen. Die systemen bieden een enorm potentieel om de negatieve effecten van het wegvervoer tegen te gaan: ze verminderen het aantal verkeersongevallen, maar diverse toepassingen leiden ook tot minder uitstoot en een efficiëntere verkeersdoorstroming.

 

Dergelijke technologieën zijn dus zeer welkom, maar moeten uiteraard eerst in een realistische omgeving getest kunnen worden. Daarvoor is de openbare weg het meest geschikt. Het is de taak van de overheid om het evenwicht te bewaken tussen het stimuleren van testen op de openbare weg en het garanderen van de verkeersveiligheid, zowel voor de bestuurder en eventuele inzittenden van het testvoertuig als voor de andere weggebruikers. De testorganisatie moet daarom aantonen dat ze er zorg voor draagt mogelijke risico’s te minimaliseren.

 

Deze gedragscode geldt voor organisaties die testen willen uitvoeren met technologieën voor rijhulpsystemen en gedeeltelijk of zelfs volledig geautomatiseerde voertuigen op de openbare weg of op andere openbare plaatsen in België.

 

Om testen op de openbare weg of op andere openbare plaatsen te kunnen uitvoeren, moet een aanvraagformulier (beschikbaar bij de FOD Mobiliteit en Vervoer) worden ingevuld. Daarnaast is een gewestelijke toelating nodig omwille van het gebruik van de infrastructuur.

 

Deze gedragscode werd uitgewerkt onder leiding van de FOD Mobiliteit en Vervoer met een werkgroep met de gewestelijke overheidsdiensten, de sectorfederaties Agoria en Febiac en het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV).

 

Meer informatie op onze website.