Een nieuwe spoorwegcorridor voor het goederenvervoer met vertrekpunt in België!

De goederencorridor Noordzee - Oostzee is al in gebruik sinds eind 2015 en wordt op 23 februari samen met drie andere nieuw aangelegde corridors te Wenen gevierd. Deze corridor verbindt voortaan Antwerpen met Polen en met de Tsjechische Republiek via het noorden van Duitsland. Op termijn zal de corridor worden doorgetrokken naar de Baltische staten en de oostgrens van de Europese Unie. Deze corridor heeft tot doel de spoorwegondernemingen kwaliteitsvolle rijpaden aan te bieden en het goederentreinverkeer tussen de havens van de Noordzee en het oosten van de Europese Unie te vergemakkelijken.

 

De FOD Mobiliteit en Vervoer, net als Infrabel, de spoorweginfrastructuurbeheerder in België, hebben in nauwe samenwerking met de ministeries van de andere betrokken lidstaten en met de betrokken infrastructuurbeheerders actief bijgedragen tot de aanleg van deze nieuwkomer.

 

De corridor Noordzee - Oostzee is een aanvulling op en versterking van het aanbod met vertrek vanuit België van de twee andere corridors die al in gebruik zijn: de corridor Rijn - Alpen die Zeebrugge, Antwerpen en Rotterdam verbindt met Italië via de vallei van de Rijn en Zwitserland, en de corridor Noordzee - Middellandse zee die Rotterdam en Antwerpen verbindt met Bazel en Marseille via Luxemburg en het oosten van Frankrijk. Laatstgenoemde corridor werd trouwens begin dit jaar doorgetrokken naar Zeebrugge en naar Londen via de Kanaaltunnel.

 

De goederencorridors kwamen er op initiatief van de Europese Unie en streven naar de versterking van de concurrentiekracht van het goederenvervoer per spoor op de schaal van de Unie. Zo vormen ze een belangrijke hefboom om een veilig, zuinig en duurzaam grensoverschrijdend goederenverkeer te waarborgen.

 

Meer informatie over de corridor Noordzee - Oostzee vindt u op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer en op http://www.rfc8.eu/.