Aanvraag identiteitsbewijs en inschrijvingsformulier voor plezierboten vanaf nu online

Het nieuwe e-loket voor de aanvraag van de vlaggenbrief (identiteitsbewijs) en de immatriculatie (inschrijvingsformulier) staat online. Alle aanvragen verlopen nu volledig digitaal.

 

De FOD Mobiliteit en Vervoer wil de dienstverlening afstemmen op de behoeften van de klanten en het digitaliseren maakt hiervan onderdeel uit. Na de examens pleziervaart is de lancering van deze toepassing de volgende stap. Burgers moeten niet langer naar het fysiek loket komen. Ze vullen online een formulier in en kunnen ook de status van hun aanvraag opvolgen.

 

Je vindt het e-loket op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer: www.mobilit.belgium.be > Scheepvaart > Pleziervaart > Vaartuig > Vlaggenbrief / Immatriculatie