Nieuwe Staten-Generaal ijvert voor inhaalbeweging verkeersveiligheid

Nieuwe Staten-Generaal ijvert voor inhaalbeweging verkeersveiligheid
Minister Galant roept burgers op om deel te nemen aan het debat
 
Brussel, 20 oktober 2015 | Federaal minister van Mobiliteit, Jacqueline Galant, organiseert een nieuwe Staten-Generaal voor de Verkeersveiligheid. Dat doet ze in samenwerking met het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) en de FOD Mobiliteit en Vervoer. De Staten-Generaal zal plaatsvinden op 15 december 2015 in Tour & Taxis in Brussel. Doel is om nieuwe aanbevelingen te formuleren om de onveiligheid op de wegen verder terug te dringen. Voor het eerst doet de Staten-Generaal een beroep op de burgers, die tijdens werkgroepen zullen debatteren over vijf belangrijke thema’s.
 
In het regeerakkoord staat dat het aantal dodelijke verkeersslachtoffers tegen 2020 met 50 procent moet verminderd zijn ten opzichte van 2010. Die doelstelling werd overgenomen van de Verenigde Naties en de Europese Commissie, maar om dat streefdoel te halen is er nog heel wat werk aan de winkel. Daarom organiseert federaal minister van Mobiliteit Jacqueline Galant samen met het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid en de FOD Mobiliteit en Vervoer een nieuwe Staten-Generaal voor de Verkeersveiligheid.
 
Nieuwe aanbevelingen
De laatste Staten-Generaal voor de Verkeersveiligheid dateert al van mei 2011. De doelstelling was om in 2020 het aantal verkeersdoden te halveren ten opzichte van 2010. In dat jaar vielen er 840 verkeersdoden op onze wegen. Uit de officiële cijfers van de FOD Economie en Mobiliteit blijkt dat we deze beoogde doelstelling niet zouden halen. In 2014 lag het aantal dodelijke verkeersslachtoffers nog op 715. De daling van het aantal verkeersdoden sinds 2010 is te klein om de ambities voor 2020 te kunnen waarmaken. Op de Staten-Generaal zal de raming voor 2015 bekend worden gemaakt.
 
De bedoeling van de Staten-Generaal 2015 is om een evaluatie te maken van onze verkeersveiligheid en van de maatregelen die in 2011 genomen werden, om vervolgens nieuwe aanbevelingen te formuleren. “We zijn ondertussen halfweg richting 2020,” zegt Jacqueline Galant, federaal minister van Mobiliteit. “Om de doelstellingen te behalen, is het noodzakelijk om een tandje bij te steken. Daarom organiseren we deze Staten-Generaal, om nieuwe aanbevelingen te bepalen en iedereen mee op de kar te krijgen.”
 
Stem van de burger
Opmerkelijk is dat er voor deze Staten-Generaal niet alleen een beroep gedaan wordt op de mening van experts, maar dat ook gewone weggebruikers hun visie op verkeersveiligheid kunnen geven. In de weken die vooraf gaan aan de Staten-Generaal, zullen zij in werkgroepen debatteren over vijf belangrijke beleidsthema’s rond verkeersveiligheid: wegcode, pakkans, recidive, technologie en ongevallenanalyse. Nadat het debat van de werkgroepen is afgerond, zullen hun aanbevelingen gebundeld worden in een samenvattend rapport.
 
De organisatoren van de Staten-Generaal geloven sterk in de betrokkenheid van alle weggebruikers. Karin Genoe, CEO van het BIVV: “Het terugdringen van het aantal verkeersdoden met 50 procent is een opdracht die niet enkel door de overheid verwezenlijkt kan worden. We hebben nood aan de medewerking en het engagement van burgers om samen te streven naar een vermindering van het aantal slachtoffers.” Op de website www.sgvv2015.be kan iedereen zijn idee of voorstel voor een betere verkeersveiligheid posten en zich inschrijven om deel te nemen aan de werkgroepen.
 
 
Contactpersonen:
Koen Peeters, woordvoerder BIVV, T 0473 855 944
Jasper Pillen, woordvoerder van Minister Galant: T 0472 788 917
 

Het BIVV Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw
Haachtsesteenweg 1405 - 1130 Brussel
T +32 (0) 2 244 15 11 - F +32 (0) 2 2 216 43 42
info@bivv.be - www.bivv.be - TVA BE 0432.570.411