Wegvervoer - wekelijkse rusttijden

Bij het KB van 19 april 2014 werd een onmiddellijke inning ingevoerd voor het nemen van de normale wekelijkse rusttijd aan boord van het voertuig wanneer dit niet is toegelaten.

Meer info