Naar aanleiding van de crash van het toestel van Malaysia Airlines gisteren in Oekraïne, kunnen we ons afvragen wat er zou gebeuren indien een dergelijke ramp zicht voordoet in België.

Naar aanleiding van de crash van het toestel van Malaysia Airlines gisteren in Oekraïne, kunnen we ons afvragen wat er zou gebeuren indien een dergelijke ramp zicht voordoet in België. Wat zijn de eerste stappen die de FOD Mobiliteit en Vervoer onderneemt?

De eerste instanties die tussenkomen zijn natuurlijk de hulp-en politiediensten.
De FOD Mobiliteit en Vervoer wordt op de hoogte gebracht en de dienst Air Accident Investigation Unit (Belgium), afgekort AAIU(Be), start haar veiligheidsonderzoek.
De belangrijkste stappen van dit veiligheidsonderzoek zijn:

- De beveiliging van het gebied rond de crash

- De verzameling van alle benodigde informatie voor de start van het onderzoek: Locatie van het wrak, zwarte doos opnames, enz.

- Het op de hoogte brengen van alle partijen die deelnemen aan het onderzoek: Het land van registratie van het vliegtuig, het land waar het vliegtuig gebouwd is en de landen van de getroffen passagiers.

- Het informeren van de ICAO (International Civil Aviation Organization), EASA (European Aviation Safety Agency) en de Europese Commissie.

Al deze partijen werken samen om de oorzaak van het ongeval te onderzoeken, om zo snel mogelijk antwoorden te kunnen geven aan de families van de slachtoffers en, indien nodig, aanbevelingen te doen inzake veiligheid.
 In het specifieke geval van het ongeval gisteren in Oekraïne, heeft de FOD Mobiliteit en Vervoer samen met Belgocontrol, de beheerder van de veiligheid van het luchtverkeer in het luchtruim waarvoor België  verantwoordelijk is, de luchtvaartsector sterk afgeraden dit gebied tot nader order te overvlieg


Meer info:
Thomas DE SPIEGELAERE – Woordvoerder NL
FOD Mobiliteit en Vervoer
Vooruitgangstraat 56
1210 BRUSSEL
GSM: 0485/195963
E-mail: pers@mobilit.fgov.be