Technische keuring landbouw- of bosbouwtrekkers

Op 1 mei 2014 wordt het koninklijk besluit van 19 maart 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van kracht.

Landbouw- of bosbouwtrekkers zullen naargelang van hun maximaal toegestane massa en hun gebruik aan de periodieke technische keuring zijn onderworpen.

Meer informatie vindt u op de website wegcode.be of via de FAQ's.