Snelheidsbeperking voor de wegen aangewezen door de borden F99a, F99b en F99c

De maximumsnelheid op wegen voorbehouden voor voetgangers en fietsers (en ruiters)(en landbouwvoertuigen), wordt beperkt tot 30 km per uur. De wet van 29 januari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg voert deze snelheidsbeperking in (B.S. 21.03.2014).