Goederencorridors 1 en 2 zijn operationeel!

De Europese goederenspoorcorridors nr. 1 en nr. 2 werden op 20 maart ingehuldigd met een conferentie in Gent. De Nederlandse en de Belgische staatssecretaris voor Mobiliteit, mevrouw Wilma Mansfeld en de heer Melchior Wathelet verzorgden de inleidende toespraken.

De infrastructuurbeheerders en organen die de spoorcapaciteiten verdelen in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Italië, Zwitserland en België en de ministeries voor vervoer van die landen, waaronder de FOD Mobiliteit en Vervoer, werkten samen om deze conferentie tot stand te brengen.

De corridors 1 en 2 worden ook respectievelijk Rijn-Alpen en Noordzee-Middellandse Zee genoemd. Ze vergemakkelijken de organisatie van het vrachtverkeer per spoor en ze laten toe om de belangrijkste Europese logistieke en industriële knopen per spoor met elkaar te verbinden.

De Staatssecretaris van Mobiliteit, de heer Melchior Wathelet loofde in zijn inleiding dit nieuwe spoorproduct, dat het goederenvervoer per spoor meer efficiënt en competitief maakt. Zijn toespraak vindt u  hier (PDF, 46.66 KB).