Aanpassingen van de wegcode

Vanaf 1 maart 2014 zullen meerdere aanpassingen van de Wegcode van toepassing zijn. Een belangrijke vernieuwing is het rits-principe, dat een nieuwe voorrangsregel introduceert in het geval (dat) er sprake is van sterk vertraagd verkeer ten gevolge van het wegvallen van een rijstrook. Daarnaast krijgen voertuigen die door de politie of het openbaar ministerie worden opgeroepen om zich naar de plaats van het ongeval te begeven, de mogelijkheid om op de pechstrook te rijden mits de oranje-gele knipperlichten worden gebruikt, drie- en vierwielers mogen voortaan een aanhangwagen trekken, … Meer informatie vindt u op de website www.wegcode.be of via de FAQ op onze wegcode pagina.