Ontsporing van een goederentrein op 4 november 2013 in Wilsele

Treinongeval - accident de trainOp maandag 4 november 2013 om 05:17 ontspoorde een goederentrein van Crossrail aan de vertakking Dijlebrug in Wilsele. Het Onderzoeksorgaan voor Ongevallen en Incidenten op het Spoor werd door Traffic Control verwittigd en is onmiddellijk ter plaatse gegaan en heeft de eerste vaststellingen gedaan.

Uit de elementen waarover het Onderzoeksorgaan beschikt blijkt dat de ontspoorde goederentrein een gesloten stopsein heeft voorbijgereden. De infrastructuur van het betreffende sein is uitgerust met een Memor-Krokodilsysteem, maar niet met TBL1+ bakens of ETCS inrichting. De locomotief was voor het Belgische spoorwegnet enkel uitgerust met het Memor-systeem.

De ontsporing beantwoordt niet aan de criteria van een ernstig ongeval zoals beschreven in de wet van 19 december 2006. De criteria voor een ernstig ongeval zijn één dodelijk slachtoffer en/of 5 zwaargewonden en/of meer dan 2 miljoen euro materiële schade. Het Onderzoeksorgaan benadrukt dat het enkel onderzoeken voert met als doel te komen tot aanbevelingen ter verbetering van de spoorwegveiligheid. Hun onderzoeken hebben niet als doel het aanduiden van schuld en/of verantwoordelijkheden. Het Onderzoeksorgaan verwijst naar eerder geformuleerde aanbevelingen naar de spoorwegsector.

Het Onderzoeksorgaan heeft dan ook besloten om geen veiligheidsonderzoek te openen voor dit ongeval. Als er echter nieuwe belangrijke bijkomende elementen zouden opduiken met betrekking tot dit ongeval, dan kan het Onderzoeksorgaan alsnog overgaan tot het openen van een veiligheidsonderzoek.