Opleiding rijbewijzen voor gemeenten

De Dienst Rijbewijzen organiseert voor de gemeentebesturen opleidingen over de regelgeving m.b.t. de rijbewijzen. De gemeenten die belangstelling hebben voor de organisatie van dergelijke opleidingen kunnen dit bij de dienst Rijbewijzen aanvragen.