Richtlijn 2010/61/EU omgezet in nationale regelgeving

Eind maart 2013 verscheen in de pers een bericht dat België voor het Europese Hof van Justitie zou worden gedaagd omdat richtlijn 2010/61/EU, in verband met het vervoer van gevaarlijke goederen over land, niet zou zijn omgezet in nationale regelgeving.

Deze informatie is echter niet helemaal volledig. De richtlijn 2010/61/EU tot aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang van de bijlagen bij richtlijn 2008/68/EG betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land  is voor weg- en spoorvervoer omgezet door de publicatie van de ADR/RID 2011 versies in december 2010 en de publicatie van het KB 17/2/2012.

Ondertussen hebben ook alle betrokken gewestelijke entiteiten de richtlijn omgezet waardoor een verdere procedure vermeden wordt. Ook de ADR/RID 2013 versies, geldig voor de periode 2013-2015, werden al in december 2012 gepubliceerd en kunnen geraadpleegd worden op onze website.