Piraterij op zee

In het Staatsblad van 19 februari 2013 werd een KB van 11 februari 2013 bekendgemaakt dat uitvoering geeft aan de wet van 16 januari 2013 houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij. Het KB duidt een zone aan in de Golf van Suez, de Rode Zee, de Golf van Aden en de Arabische Zee waar reders een beroep kunnen doen op vergunde maritieme veiligheidsondernemingen aan boord van schepen die de Belgische vlag voeren om de bemanning en het schip te beschermen tegen maritieme piraterij.