Scheepvaart

Voorontwerp nieuwe wet op binnenvaart voorgesteld aan de sector

Elke dag worden er goederen via rivieren en kanalen vervoerd in heel België en van en naar het buitenland. Daarbij worden heel wat contracten gesloten tussen afzenders, ontvangers en schippers. Na uitgebreid overleg komt de FOD Mobiliteit en Vervoer nu met een voorontwerp voor een nieuwe wet, dat op 10 februari werd voorgesteld aan de sector. Het voorontwerp van wet heeft als doel een robuust wetgevend kader te creëren dat inspeelt op de nieuwste tendensen.

Stand van zaken

Voor het vervoer van goederen over de binnenwateren binnen België geldt momenteel de wet van 5 mei 1936. Deze wet regelt alle privaatrechtelijke aspecten zoals contracten, aansprakelijkheid en verzekeringen. Ze vervult een belangrijke functie in het aanvullend recht, want ze bevat voornamelijk bepalingen die niet dwingend zijn, maar enkel gelden wanneer de verschillende partijen geen specifieke regeling overeenkomen.

Constructief overleg leidt tot voorontwerp

De FOD Mobiliteit en Vervoer bracht daarom een werkgroep samen met vertegenwoordigers van alle stakeholders uit de sector. Na constructief overleg kwamen zij tot een consensus, die heeft geresulteerd in een voorontwerp voor een nieuwe wet. Op 10 februari werd dit voorontwerp van wet gepresenteerd.

Een voorontwerp aangepast aan zijn tijd

In het voorontwerp werd de huidige wetgeving sterk gemoderniseerd. Digitale technologieën en nieuwe vervoerstechnieken werden geïntegreerd. Zo wordt er voorzien dat het melden van laad- en lostijden elektronisch moet kunnen gebeuren. Ook voor de zogenaamde scheepstreinen werden specifieke bepalingen opgenomen.

Verdere procedure

De FOD Mobiliteit en Vervoer zal nu de administratieve procedure opstarten voor de publicatie van de wet. Het voorontwerp moet nu eerst besproken en goedgekeurd worden op de Ministerraad. Daarna wordt het voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Doel is om de wetgevende procedure in het najaar van 2023 af te ronden.