Weg

Verval van het recht tot sturen: rechters kunnen binnenkort een herstelopleiding opleggen

Op 13 juni 2024 werd de wet van 16 mei 2024 tot wijziging van de wet op de politie van het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, tot invoering van herstelopleidingen gepubliceerd. 

Deze wet kadert in de doelstellingen die België heeft onderschreven met het eerste “Federaal Plan Verkeersveiligheid 2021-2025”, dat op initiatief van de minister van Mobiliteit werd gelanceerd, met als ultiem doel “vision zero”: nul verkeersdoden en zwaargewonden op de weg tegen 2050.  

In dat strategisch plan zijn maatregelen genomen om een van de grootste problemen op het vlak van verkeersveiligheid aan te pakken: het recidivisme, en meer bepaald van personen die veroordeeld zijn tot een verval van het recht tot sturen van een voertuig. 

Uit onderzoek blijkt dat bijna 86% van de bestuurders in deze categorie recidiveert na een verval van het recht tot sturen. Om dit probleem aan te pakken, is het plan om dat gevaarlijk rijgedrag te corrigeren door het verval van recht tot sturen te koppelen aan een herstelopleiding, als alternatief voor de theorie- en praktijkexamens, of ter aanvulling van de door de rechter opgelegde herstelvoorwaarden. 

Opleidingen blijken een uitstekende manier om het risico op recidive te verminderen, gezien hun primaire doel net is om een gedragsverandering op de weg te bekomen. 

De invoering en praktische organisatie van deze opleidingen zullen later bij Koninklijk Besluit worden vastgelegd. De wet treedt in werking op 1 januari 2026.  
 

Voor meer informatie: info@mobilit.fgov.be