Scheepvaart

Raad van de EU keurt vernieuwd EMSA-mandaat unaniem goed

Op 18 juni heeft de Raad van de EU het nieuwe mandaat van het Europese Agentschap voor Maritieme Beveiliging (EMSA) goedgekeurd. Dit vernieuwde mandaat is het laatste onderdeel van het ‘Safety Package’, een pakket van vijf richtlijnen dat scheepvaart veiliger en duurzamer moet maken. Dit is een mooie bekroning voor DG Scheepvaart, dat terugblikt op een succesvol EU-Voorzitterschap.

Wat is EMSA?

EMSA is een Europees Agentschap dat nauw samenwerkt met Europese landen in hun functies als vlaggen-, haven- en kuststaat. Het agentschap zet zich in voor veilige, groene en competitieve scheepvaart en helpt lidstaten de wetgeving na te leven en te implementeren.

De scheepvaart veranderde sinds de oprichting van het agentschap sterk. Om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen als autonoom varen, cybersecurity en alternatieve brandstoffen kreeg EMSA extra taken. Om die taken wettelijk te verankeren was er nood aan een nieuw mandaat.

De kern van het nieuwe mandaat

Het EMSA-mandaat is op twee fronten aangepast:

  1. Uitbreiding van bevoegdheden: EMSA krijgt een wettelijk mandaat om extra taken uit te voeren. Hierdoor kan het agentschap de nodige technische, operationele en wetenschappelijke hulp bieden aan lidstaten. Dat versterkt de maritieme veiligheid en beveiliging en faciliteert de groene en digitale transitie van de sector.
  2. Toekomstgerichte aanpassingen: Nieuwe bepalingen maken EMSA toekomstbestendig, want het kan nu flexibel reageren op de snel veranderende maritieme industrie.

Een Belgisch tintje

Het vernieuwde EMSA-mandaat is een laatste succes voor DG Scheepvaart tijdens het Belgische EU-voorzitterschap. Dankzij het harde werk van de collega’s van DG Scheepvaart werd het volledige Safety Package goedgekeurd, werd het welzijn van zeevarenden internationaal hoog op de agenda gezet en werden belangrijke stappen gezet richting circulaire pleziervaart.