Scheepvaart

Nieuwe applicaties CrewCert en STCW-on-Web 2.0 digitaliseren certificaten voor scheepsbemanning

FOD Mobiliteit en Vervoer lanceert twee nauw verbonden applicaties, STCW-on-Web 2.0 en Crewcert. Met de vernieuwde applicatie STCW-on-Web 2.0 kan je persoonsgebonden certificaten voor zeevarenden aanvragen. Die certificaten zijn vanaf nu ook elektronisch beschikbaar in de nieuwe applicatie CrewCert. Na de opstart van de applicatie NaviCert voor de certificaten van schepen, is deze digitalisering voor de bemanningscertificaten opnieuw een stap vooruit wat betreft de innovatie in de maritieme sector.

Vaarbevoegdheidsbewijs

Volgens de vereisten van het internationale STCW-verdrag dienen bemanningsleden die op Belgische schepen willen varen een Belgisch vaarbevoegdheidsbewijs of een erkenning van een buitenlands vaarbevoegdheidsbewijs te hebben. Een vaarbevoegdheidsbewijs toont aan dat een bemanningslid in staat is een bepaalde functie uit te voeren op een schip, zoals bijvoorbeeld als kapitein of kok.

Een vaarbevoegdheidsbewijs is niet gelinkt aan de nationaliteit van het bemanningslid zelf, maar aan de vlag van het schip waarop ze varen. Als bijvoorbeeld Poolse bemanningsleden een vaarbevoegdheidsbewijs in Polen behaald hebben en op een Belgisch schip willen varen, dan kan dat enkel als ze ook in het bezit zijn van een erkenning door de Belgische overheid.

Deze vaarbevoegdheidsbewijzen en erkenningen worden afgeleverd door de dienst Certificatie van Zeevarenden Antwerpen (STCW) van de FOD Mobiliteit en Vervoer. In 2022 werden er zo in totaal 4038 certificaten afgeleverd.

Sneller en eenvoudiger

Dankzij CrewCert en STCW-on-Web 2.0 verloopt zowel de aanvraag als het afleveren van de vaarbevoegdheidsbewijzen, bekwaamheidsattesten en erkenningen nu volledig digitaal. Zo zorgen de applicaties voor een grote administratieve vereenvoudiging en versnellen ze daardoor ook het aanvraagproces voor zowel het bemanningslid als de dienst Certificatie van Zeevarenden Antwerpen (STCW).

Certificaten en erkenningen zijn na uitgifte onmiddellijk elektronisch en online beschikbaar, voor zowel de rederijen als bemanningsleden aan boord van de Belgische schepen. Zo is er geen administratieve rompslomp: er hoeven geen documenten met de post of koerierdienst opgestuurd te worden naar bemanningsleden of schepen die zich aan de andere kant van de wereld bevinden.

Ook rederijen kunnen toegang krijgen

Vanaf nu kan een zeevarende in STCW-on-Web 2.0 een verklaring van toestemming rond persoonlijke gegevens opladen. Met dat document geeft een zeevarende toegang aan de rederij tot persoonsgebonden certificaten in beide applicaties.

Mits opgeladen toestemming in STCW-on-Web 2.0 kunnen reders een aanvraag voor een bemanningslid indienen.

Via de applicaties bezorgen rederijen alle vereiste documenten en certificaten aan de dienst Certificatie van Zeevarenden Antwerpen (STCW). Zij controleert of alles in orde is en stelt de nodige erkenningen, bekwaamheids- of vaarbevoegdheidsbewijzen elektronisch beschikbaar in CrewCert.

Rederijen hebben daarnaast ook de mogelijkheid om bijkomende documenten van de bemanningsleden aan Crewcert en STCW-on-Web 2.0 toe te voegen, zodat ook deze elektronisch beschikbaar zijn aan boord.
 

Vincent Van Quickenborne, minister van Noordzee: “Het Belgisch Scheepvaartwetboek dat sinds 1 september 2020 van kracht is bevat reeds alle nodige rechtsgronden om de digitalisering van de maritieme sector volledig te ondersteunen. Zo hebben schepen nu al de mogelijkheid om de talrijke logboeken op digitale wijze bij te houden. Nu werken we volop om alle aanvragen voor de aflevering van de talrijke certificaten die aan boord van schepen nodig zijn, op een digitale manier te verwerken. Het gaat hier onder meer om NaviCert dat in 2021 gelanceerd werd voor scheepsgebonden certificaten en CrewCert dat nu gebruikt zal kunnen worden voor de persoonsgebonden certificaten voor zeevarenden Hiermee verminderen we de administratieve lasten voor ondernemingen, burgers en overheden terwijl we de beveiliging van al deze digitale stromen verhogen. Opnieuw neemt ons land wereldwijd het voortouw met een klantvriendelijk en efficiënt digitaal systeem.”