Scheepvaart

Nieuw KB: lijnvissen kan binnenkort onder Belgische vlag

Belgische lijnvissers moesten tot nu toe een buitenlandse vlag voeren, omdat er in België geen rechtskader voor hen bestond. Vice-eersteminister en minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne en de FOD Mobiliteit en Vervoer zetten samen een eerste belangrijke stap om de lijnvisserij ook onder Belgische vlag mogelijk te maken: ze publiceerden op 2 december 2022 een nieuw koninklijk besluit (KB) waarin een veiligheidskader voor de lijnvisserij gecreëerd wordt.

Goed voor de Belgische economie

Lijnvissers varen in kleine boten en gebruiken enkel hengelsnoeren en handlijnen om voornamelijk zeebaars te vangen. Onze Belgische lijnvissers varen nu onder Nederlandse vlag in Belgische wateren, maar zullen dat binnenkort dankzij het nieuwe KB ook onder Belgische vlag kunnen doen. Die vlaggenwissel zal onze Belgische economie ten goede komen. Nu worden de lijnvissers verplicht om de helft van de gevangen vissen in Nederland aan te landen. Wanneer ze onder Belgische vlag varen, zullen ze hun volledige vangst op de Belgische markt kunnen afzetten.

Verhoogde veiligheid

Het nieuwe KB zal ook de veiligheid binnen de lijnvisserij verhogen. In samenspraak met de sector zijn de regels in het KB namelijk strenger dan in Nederland. De handhaving zal ook efficiënter kunnen verlopen: inspecteurs van DG Scheepvaart van de FOD Mobiliteit zullen de schepen onder Belgische vlag eenvoudiger kunnen controleren dan onder Nederlandse vlag.

KB biedt veiligheidskader

Het nieuwe KB lijnvisserij bepaalt de vereisten waaraan een lijnvissersvaartuig moet voldoen. Zo zullen ze op dezelfde manier als andere zeeschepen geregistreerd moeten worden en moeten ze over een EU-conformiteitsverklaring  en een certificaat van deugdelijkheid beschikken.

De verplichte uitrusting aan boord is dezelfde als voor pleziervaartuigen voor bedrijfs- of beroepsgebruik. Omdat lijnvissen een zeer specifieke activiteit is, moet deze uitrusting aangevuld worden met enkele extra items: ook een automatisch identificatiesysteem (AIS), een geluidssignaal, een reddingsvest per opvarende, een seinlamp, een zeemansgids, een SART (radar), een noodvoeding > 1 uur, een boei en 2 brandblusapparaten moeten verplicht aan boord aanwezig zijn.

Ten slotte moet de bemanning ook een aantal opleidingen gevolgd hebben. Elk bemanningslid moeten een basisopleiding in veiligheid gevolgd hebben en de gezagvoerder moet in het bezit zijn van een vaarbevoegdheidsbewijs schipper of een brevet yachtman of yachtnavigator.

Vislicenties

Voor de lijnvissers hun professionele activiteiten ook effectief onder Belgische vlag mogen uitvoeren, moeten ze ook een vislicentie aanvragen. Dit is een gewestelijke bevoegdheid. Momenteel is Vlaanderen nog niet klaar om deze vislicenties uit te reiken. Zodra deze stap nog gezet wordt, kunnen de Belgische lijnvissers onder Belgische vlag varen.

Vincent Van Quickenborne, minister van Noordzee: “Professionele hengelvissers zullen eindelijk de erkenning krijgen die ze verdienen. Zij vragen al een lange tijd om een wettelijk kader. Momenteel moeten ze nog onder Nederlandse vlag varen en de helft van hun vangst aan Nederlandse vismijnen aanbieden. Het KB komt dus ook de Nieuwpoortse vismijn en de sector ten goede.”