Duurzame mobiliteit

MyBike: een centraal fietsregister in de strijd tegen fietsdiefstallen

Steeds meer Belgen gebruiken de fiets voor hun dagdagelijkse verplaatsingen. Maar tegelijkertijd komen fietsdiefstallen ook vaker voor. Deze week keurt de federale regering een akkoord met de gewesten over de opstart van een centraal fietsregister om diefstallen doeltreffender tegen te gaan goed.

In 2020 werden meer dan 24.000 gestolen fietsen gemeld. Volgens een studie van Vias doet slechts 48% van de slachtoffers van fietsdiefstallen aangifte bij de politie. Daardoor wordt de fiets veel minder vaak voor dagdagelijkse verplaatsingen gebruikt.

De federale regering heeft de strijd tegen fietsdiefstallen in het Nationaal Veiligheidsplan opgenomen met als doel de lokale politiezones ervan te overtuigen om er meer aandacht aan te besteden. Na twee jaar onderhandelen is dit register het voorwerp van een interfederaal samenwerkingsakkoord, dat al door de Waalse en de Brusselse regering bekrachtigd is en dat vrijdag 27 januari door de federale regering en de Vlaamse regering bekrachtigd zal worden.

Concreet zullen fietsers een gratis sticker kunnen aanvragen die op het frame van de fiets kan worden aangebracht en die niet kan worden verwijderd. Die sticker bevat een unieke code. In het register kan de eigenaar van de fiets veilig inloggen, alle gegevens over de fiets opslaan en de diefstal melden. Bij de aankoop van een tweedehandsfiets kan de potentiële koper de code op de fiets scannen en nagaan of die gestolen is. Als een fiets gestolen of verloren is, kunnen de bevoegde instanties de eigenaar makkelijk opsporen. Er wordt ook aan een systeem gewerkt om de huidige Brusselse gebruikers naadloos in het nieuwe nationale systeem te integreren.

 

Ginette Schollaert, adviseur-generaal en coördinator van dit project voor de FOD Mobiliteit: “Duurzame mobiliteit is een van onze grote beleidsdoelstellingen. De fiets vervult daarin een centrale rol. Het is dus belangrijk dat de mensen met de fiets kunnen rijden zonder bang te moeten zijn dat die gestolen wordt, maar ook dat ze hem in alle rust kunnen parkeren. Met dit register willen we diefstallen tegengaan.

De FOD Mobiliteit en Vervoer zal instaan voor de centrale databank en de digitale gegevensuitwisseling. De gewestelijke overheden bouwen samen een gebruiksvriendelijke online toegang tot deze databank en staan in voor de helpdesk en de verdeling van de stickers.

 

Lees ook: