Spoor

Meer dan €120 miljoen Europese financiering voor Belgisch spoor in 2022

Dit jaar wordt op een positieve noot afgesloten met nieuwe Europese financiering via het programma Connecting Europe Facility. Deze financiering is aan België toegekend om investeringen in de spoorweginfrastructuur te ondersteunen, waardoor het totale bedrag aan Europese subsidies in 2022 op 120 miljoen euro komt. Van de zes door de FOD Mobiliteit en Vervoer geselecteerde en ondersteunde projecten werden er vijf uitgevoerd door Infrabel en één door de NMBS. De veiligheid en de verhoging van de capaciteit van ons netwerk hebben zo bijzondere prioriteit gekregen.

Projecten uitgevoerd door Infrabel

ETCS, het Europees veiligheids- en signaleringssysteem voor de spoorwegen

De verdere installatie van het ETCS (European Train Control System) op verschillende trajecten van het Belgische net zal het mogelijk maken de veiligheid van ons net te verhogen en het voor te bereiden op de technologieën van morgen dankzij dit Europese veiligheids- en signaleringssysteem. Infrabel en de NMBS investeren al enkele jaren om ons netwerk uit te rusten met ETCS, zowel langs de sporen als aan boord van de treinen. Dit is een werk van lange adem dat welgekomen steun heeft gekregen.

Verwijdering van spoorwegovergangen

Een ander project dat is geselecteerd en dat aanzienlijk bijdraagt tot de veiligheid op ons spoorwegnet is de afschaffing van verschillende overwegen. De afschaffing van overwegen en de vervanging ervan door tunnels of bruggen draagt bij tot een vermindering van het aantal incidenten op het netwerk, waarbij soms slachtoffers vallen. Een veiliger netwerk laat ook toe het aantal treinen en hun stiptheid te verhogen.

Een project om de spoorwegcapaciteit te digitaliseren

Aan het netwerk van de toekomst wordt ook gebouwd met digitaliseringsprojecten. Infrabel heeft zich aangesloten bij een Europees consortium onder leiding van RailNetEurope, dat financiering heeft gekregen voor de digitale planning van de spoorwegcapaciteit.

Vier nieuwe sporen voor lange treinen in de regio Luik

Het goederenvervoer per spoor is een essentieel alternatief voor de energietransitie van het  goederenvervoer . Lange treinen zijn een antwoord op de noodzaak om meer goederen te vervoeren op netwerken die al intensief worden gebruikt, zoals het Belgische netwerk. In het goederenstation van Montzen in de regio Luik worden vier nieuwe sporen aangelegd voor treinen van 740 meter. Dit grensstation is cruciaal voor het goederenvervoer tussen onze zeehavens en Midden-Europa.

Elektrificatie- en signalisatiewerken in de haven van Antwerpen

Een ander project dat de modal shift van de weg naar het spoor zal stimuleren, is door de Europese Commissie geselecteerd. Het gaat om elektrificatie- en seininrichtingswerkzaamheden langs de sporen in de haven van Antwerpen.

Project ondersteund door de NMBS

Dankzij het NMBS-project zullen meer dan 200 treinen kunnen worden uitgerust met ETCS, het Europees signalerings- en veiligheidssysteem voor de spoorwegen. Het doel van dit systeem is de verschillende bestaande systemen in de Europese landen te vervangen door één enkel, gestandaardiseerd en veiliger systeem.